Pembelajaran 3: Buzzer dan melodi

Pembelajaran akan menjadi bosan jika tiada melodi. Jadi, Pembelajaran 3 akan mengajar cara-cara untuk menghasilkan melodi pada buzzer.

PERKAKASAN

Perkakasan yang diperlukan:

 1. Pengawal Roboedu.
 2. Piezo buzzer.

Cara:

 • Sambungkan piezo buzzer pada pengawal Roboedu di soket buzzer (D12).
 • Hidupkan pengawal Roboedu.

KOD PENGATURCARAAN

Buka contoh kod pengatucaraan toneMelody (File РExamples РDigital РtoneMelody). Gantikan pin 8 kepada 12. Sila rujuk kod pengaturcaraan dibawah.

#include "pitches.h"

int melody[] = {
 NOTE_C4, NOTE_G3, NOTE_G3, NOTE_A3, NOTE_G3, 0, NOTE_B3, NOTE_C4};

int noteDurations[] = {
 4, 8, 8, 4, 4, 4, 4, 4};

void setup()
{
}

void loop()
{
 for(int thisNote = 0; thisNote < 8; thisNote++)
 {
  int noteDuration = 1000 / noteDurations[thisNote];
  tone(12, melody[thisNote], noteDuration);
  int pauseBetweenNotes = noteDuration * 1.30;
  delay(pauseBetweenNotes);
  noTone(12);
 }
 delay(2000);
}

KEPUTUSAN

Buzzer akan menghasilkan melody dan berhenti selama 2 saat. Kemudian ia mengulangi perkara yang sama. Tahniah! Nampaknya Roboedu anda sudah mula bernyanyi.

TUGASAN

 • Sambungkan buzzer pada soket D4. Ubah kod pengaturcaraan supaya melodi terhasil pada buzzer tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *