Pembelajaran 7: Meneroka penderia IR

Pembelajaran 7 adalah lanjutan daripada Pembelajaran 6. Untuk menjadikan sesuatu robot itu lebih pintar, anda perlu kreatif dengan kod pengaturcaraan.

PERKAKASAN

Perkakasan yang diperlukan:

 1. Pengawal Roboedu.
 2. 3 unit Penderia IR.
 3. 2 unit LED.

Cara:

 • Sambungkan penderia IR pada soket Sen0 (A0), Sen1 (A1) dan Sen2 (A2).
 • Sambungkan LED pada soket LED (D13) dan D4.
 • Hidupkan pengawal Roboedu.

KOD PENGATURCARAAN

Tulis kod tersebut pada Arduino sketch dan upload ke pengawal Roboedu.

void setup()
{
 pinMode(A0, INPUT);
 pinMode(A1, INPUT);
 pinMode(A2, INPUT);
 pinMode(13, OUTPUT);
 pinMode(4, OUTPUT);
}

void loop()
{
 if(digitalRead(A0) == LOW ||
   digitalRead(A1) == LOW ||
   digitalRead(A2) == LOW)
 {
  digitalWrite(13, HIGH);
  digitalWrite(4, HIGH);
 }
 else
 {
  digitalWrite(13, LOW);
  digitalWrite(4, LOW);
 }
}

KEPUTUSAN

Apabila jari diletak pada salah satu penderia IR, kedua-dua LED akan bernyala. Apabila jari dialihkan, kedua-dua LED akan terpadam. Tahniah! Roboedu anda sudah semakin mudah mengesan jari anda.

TUGASAN

 • Sambungkan kedua-dua motor pada soket Motor A dan Motor B. Ubah kod pengaturcaraan supaya:
  1. apabila salah satu penderia IR mengesan permukaan putih, kedua-dua motor akan bergerak.
  2. apabila salah satu penderia IR mengesan permukaan hitam, kedua-dua motor akan berhenti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *