Roboedu Sketch Up

Roboedu menggunakan software Sketch Up untuk tujuan lakaran 3D. Sebelum memulakan pemasangan perkakasan pada Roboedu, pelajar perlu melakar bentuk yang hendak dipasang menggunakan software Sketch Up. Anda boleh memuat turun melalui link dibawah.

Roboedu Sketch Up

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *